ข่าวประชาสัมพันธ์ »

มอบเกียรติบัตร

มอบเกียรติบัตร

กรกฎาคม 1, 2016 at 4:26 am

นายวีระชัย สดสุชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่เนตรนารีเหล่าอากาศโรงเรียนกุมภวาปี...

ข่าววิชาการ »

มอบเกียรติบัตร

มอบเกียรติบัตร

กรกฎาคม 1, 2016 at 4:26 am

นายวีระชัย สดสุชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่เนตรนารีเหล่าอากาศโรงเรียนกุมภวาปี...

Other News

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘   โรงเรียนกุมภวาปีจัดกิจกรร […]

Read more ›
ประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(เป้าหมาย)

ประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(เป้าหมาย)

โรงเรียนกุมภวาปี ร่วมการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสต […]

Read more ›
รับรางวัลอุปนายกดีเด่น

รับรางวัลอุปนายกดีเด่น

ผอ.วีระชัย สดสุชาติ รับรางวัลอุปนายกดีเด่นสภาผู้ปกครองและครู […]

Read more ›
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  ประกาศรับนักเรียน ม.1ปี 59 ประกาศรับนักเรียน ม.4 ปี 5 […]

Read more ›
ติวเพื่อสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ติวเพื่อสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

โรงเรียนกุมภวาปี จัดติวเพื่อสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต […]

Read more ›
ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี […]

Read more ›
ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี […]

Read more ›
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบโครงการกุมภวาปียอดมงกุฏ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบโครงการกุมภวาปียอดมงกุฏ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบโครงการกุมภวาปียอดมงกุฏ ปีการศึกษา […]

Read more ›
ประชุมบุคลากรดำเนินการจัดสอบ ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประชุมบุคลากรดำเนินการจัดสอบ ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนกุมภวาปี จัดประชุมบุคลากรดำเนินการจัดสอบ ทางการศึกษา […]

Read more ›
โรงเรียนกุมภวาปี ลำดับที่ 63 จาก 100โรงเรียน ติดโควตา มข.59