ข่าวประชาสัมพันธ์ »

ประชุมบุคลากรดำเนินการจัดสอบ ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประชุมบุคลากรดำเนินการจัดสอบ ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กุมภาพันธ์ 10, 2016 at 6:23 am

โรงเรียนกุมภวาปี จัดประชุมบุคลากรดำเนินการจัดสอบ ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

ข่าววิชาการ »

ประชุมบุคลากรดำเนินการจัดสอบ ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประชุมบุคลากรดำเนินการจัดสอบ ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กุมภาพันธ์ 10, 2016 at 6:23 am

โรงเรียนกุมภวาปี จัดประชุมบุคลากรดำเนินการจัดสอบ ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน...