ข่าวประชาสัมพันธ์ »

ประเมินผลลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ประเมินผลลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

สิงหาคม 25, 2016 at 4:30 am

นายมนิต อินทะชุบ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...

ข่าววิชาการ »

ประเมินผลลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ประเมินผลลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

สิงหาคม 25, 2016 at 4:30 am

นายมนิต อินทะชุบ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...

Other News

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘   โรงเรียนกุมภวาปีจัดกิจกรร […]

Read more ›

กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันตรุษจีน      

Read more ›

ประกาศผลการสอบโครงการกุมภวาปียอดมงกุฏ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศผลการสอบโครงการกุมภวาปียอดมงกุฏ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Read more ›
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม. 1 ม. 4 โครงการกุมภวาปียอดมงกุฏ ปีการศึกษา 2559
ทุนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจี้หนาน ณ ประเทศจีน

ทุนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจี้หนาน ณ ประเทศจีน

นักเรียนโรงเรียนกุมภวาปี ได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับ […]

Read more ›
ประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(เป้าหมาย)

ประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(เป้าหมาย)

โรงเรียนกุมภวาปี ร่วมการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสต […]

Read more ›
รับรางวัลอุปนายกดีเด่น

รับรางวัลอุปนายกดีเด่น

ผอ.วีระชัย สดสุชาติ รับรางวัลอุปนายกดีเด่นสภาผู้ปกครองและครู […]

Read more ›
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  ประกาศรับนักเรียน ม.1ปี 59 ประกาศรับนักเรียน ม.4 ปี 5 […]

Read more ›
ติวเพื่อสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ติวเพื่อสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

โรงเรียนกุมภวาปี จัดติวเพื่อสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต […]

Read more ›
ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี […]

Read more ›