โรงเรียนกุมภวาปี เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
164  หมู่ 3 ถนนนายูง ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 042-334357 โทรสาร 042-202903 E-mail kwschool@hotmail.com